Archief van
Auteur: AA-Almere

Dagelijkse Weerspiegeling 21 December

Dagelijkse Weerspiegeling 21 December

LUISTER, DEEL EN BID.
Als je met een man en zijn gezin werkt, pas dan op dat je niet in hun meningsverschillen betrokken wordt.
Indien dit wèl gebeurt, kan je je kans om te helpen verknoeien.
Uit: Anonieme Alcoholisten, Hoofdstuk: Werken met anderen.
Toen ik probeerde een mede-alcoholist te helpen, gaf ik toe aan de drang om raad te geven en misschien is dat onvermijdelijk. Maar anderen hun eigen fouten laten maken biedt voordeel.
Het beste wat ik kan doen – het klinkt makkelijker dan het uit te voeren – is luisteren, mijn eigen ervaringen delen en voor anderen bidden.

130 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Dagelijkse Weerspiegeling 20 December

Dagelijkse Weerspiegeling 20 December

DE BELONINGEN VAN HET GEVEN.
Het is inderdaad een manier van geven die niets terug verwacht.
Hij verlangt niet van een lijdende broeder, dat deze hem terugbetaalt of zelfs maar goed vindt.
En toch ontdekt hij datf door de wonderlijke paradox van deze manier van geven, hijzelf beloond wordt; of zijn broeder er nu reeds iets van meegedragen heeft of niet.
Uit: Twaalf Stappen & Twaalf Tradities: Twaalfde Stap.
Door de ervaring met Twaalfde Stap-werk, begon ik de beloningen van het geven te begrijpen, het geven dat niets in ruil terug verwacht.
Aanvankelijk verwachtte ik herstel in de anderen, maar ik leerde vlug dat dit niet gebeurde.
Eens ik de nederigheid had verworven, om te aanvaarden dat niet iedere Twaalfde Stap resulteert in succes, stond ik open om de beloningen van het onbaatzuchtige geven te ontvangen.

117 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Dagelijkse Weerspiegeling 19 December

Dagelijkse Weerspiegeling 19 December

DE ZIEKTE BEGRIJPEN.
Wanneer je te maken hebt met een alcoholist voel je je van nature geërgerd dat iemand zo zwak, stom en onverantwoordelijk kan zijn.
Zelfs als je de ziekte beter begrijpt kun je nog dit gevoel krijgen.
Uit: Anonieme Alcoholisten: Hoofdstuk: De werkgever.
Ik zou de ziekte moeten begrijpen omdat ik zelf onder het alcoholisme geleden heb, maar soms voel ik ergernis, zelfs afkeer wanneer iemand het in AA niet redt. Wanneer ik die gevoelens heb, voel ik mijn valse meerderwaardigheidsgevoel en dan doe ik er beter aan te bedenken dat ik het, zonder Gods genade, zelf niet gered zou hebben.

199 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Dagelijkse Weerspiegeling 18 December

Dagelijkse Weerspiegeling 18 December

EERLIJKHEID MET NIEUWKOMERS.
Vertel hem precies wat er met jou gebeurde. Leg openlijk de nadruk op het geestlijke hoofdpunt
Uit: Anonieme Alcoholisten: Hoofdstuk: Werken met anderen.
Het wonder van AA is# dat ik enkel vertel wat er met mij gebeurde.
Ik verspil bij mogelijke nieuwkomers geen tijd met het aanbieden van advies, want als advies dan toch zou werken, zou niemand bij AA willen komen.
Al wat ik moet doen, is tonen wat nuchterheid me heeft gegeven en wat mijn leven heeft veranderd.
Als ik faal in het benadrukken van het geestelijke hoofdpunt van het AA-programma, dan ben ik oneerlijk.
Je mag aan de nieuwkomer geen valse indruk van nuchterheid geven.
Ik ben enkel nuchter door de genade van mijn Hogere Macht, en dit maakt het voor mij mogelijk om dit met anderen te delen.

112 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Dagelijkse Weerspiegeling 17 December

Dagelijkse Weerspiegeling 17 December

EEN KOSTBARE BELONING.
… Werken met andere alcoholisten…
Het werkt wanneer andere activiteiten falen.
Uit: Anonieme Alcoholisten: Hoofdstuk: Werken met anderen.
“Het leven zal een nieuwe wending nemen” zegt Het Grote Boek. Die belofte heeft me geholpen om zelfzucht en zelfmedelijden te vermijden.
Vaststellen hoe anderen in dit wonderbaarlijke programma groeien, de kwaliteit van hun leven zien verbeteren, dat is een kostbare beloning voor mijn inspanning om anderen te helpen.
Zelfonderzoek is nog een andere beloning voor een voortdurend herstel, zoals daar zijn sereniteit, vrede en tevredenheid.
De energie die ik put uit anderen een succesvolle weg te zien bewandelen en met hen de vreugden van elke dag te delen, geeft aan mijn leven een nieuwe wending.

107 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Dagelijkse Weerspiegeling 16 December

Dagelijkse Weerspiegeling 16 December

SAMEN HERSTELLEN.
Niets beschermt zo goed tegen het drinken als intensief samenwerken met andere alcoholisten.
Samen moeten jij en de nieuwkomer ‘dag na dag’ de weg bewandelen van de geestelijke ontwikkeling…
Als je je door een Hogere Macht laat leiden, zal je op een goede dag leven in een nieuwe en mooiere wereld’ en het maakt niet uit hoe je er nu aan toe bent.
Uit: Anonieme Alcoholisten: Hoofdstuk: Werken met anderen.
De juiste dingen doen voor de juiste redenen – dit is mijn manier om mijn egoïsme en egocentrisme onder controle te houden.
Ik besef dat mijn afhankelijkheid van een Hogere Macht de weg vrijmaakt naar geestelijke vrede, geluk en nuchterheid.
Ik bid iedere dag dat ik mijn vroegere fouten moge vermijden, zodat ik iets voor anderen kan gaan betekenen.

118 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Dagelijkse Weerspiegeling 15 December

Dagelijkse Weerspiegeling 15 December

ALLES DOEN OM TE HELPEN.
Bied hem vriendschap en kameraadschap aan.
Vertel hem dat, als hij wil herstellen, u alles zult doen om hem te helpen.
Uit: Anonieme Alcoholisten:Hoofdstuk:Werken met anderen.
Ik herinner me hoe ik me aangetrokken voelde tot de twee mannen die bij mij de Twaalfde Stap kwamen doen. Zij zeiden dat ik kon krijgen wat zij hadden, zonder voorwaarden.
Alles wat ik moest doen was me bij hen aan te sluiten op de weg naar herstel.
Wanneer ik een nieuwkomer probeer te overtuigen om het op mijn manier te doen, vergeet ik hoe die twee mannen mij geholpen hebben door hun geest vrijelijk open te zetten ten opzichte van mij.

122 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Dagelijkse Weerspiegeling 14 December

Dagelijkse Weerspiegeling 14 December

DE HELPENDE HAND.
Gebruik tegenover een alcoholist nooit de hoogdravende, zedenprekende toon als van een geestelijke op de preekstoel of een moralist achter de katheder.
Spreek in sobere, eenvoudige woorden; laat hem gewoon zien wat de werktuigen zijn van uw geestelijke bagage. Toon hem hoe ze bij u gewerkt hebben.
Uit: Anonieme Alcoholisten: Hoofdstuk: Werken met anderen.
Wanneer ik in aanraking kom met een nieuwkomer, heb ik dan de neiging op hem neer te zien vanuit mijn bereikte succes in AA? Vergelijk ik hem met al mijn bekenden in de broederschap? Leg ik hem op een hoogdravende manier de werking van AA uit?
Hoe sta ik tegenover hem?
Wanneer ik een nieuwkomer ontmoet, kan ik beter bij mezelf nagaan hoe ik de boodschap op een eenvoudige, nederige manier door kan geven .
Hij die nog aan de vreselijke ziekte van het alcoholisme lijdt, moet in mij een vriend vinden die hem de kans geeft de AA-manier te leren kennen, omdat ik ook zo’n vriend had toen ik bij AA kwam.
Vandaag is het mijn beurt om, met liefde, mijn hand uit te steken naar mijn zuster- of broeder-alcoholist, en haar of hem de weg te tonen naar geluk.

153 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Dagelijkse Weerspiegeling 13 December

Dagelijkse Weerspiegeling 13 December

AAN DE ANDEREN DENKEN.
Ons werkelijk leven, als ex-probleemdrinker, hangt af van de constante gedachte aan anderen, en hoe we kunnen helpen om aan hun behoeften tegemoet te komen.
Uit: Anonieme Alcoholisten: Hoofdstuk: Er is een oplossing.
Het is nooit gemakkelijk voor mij geweest om aan anderen te denken. Zelfs wanneer ik probeer te werken aan het AA-programma, ben ik geneigd te denken: “Hoe voel ‘ik’ me vandaag? Ben ‘ik’ gelukkig, vrolijk en vrij?” Het programma vertelt mij dat mijn gedachten moeten reiken tot diegenen rondom mij: “Zou die nieuwkomer willen dat iemand met hem praat? Die persoon lijkt een beetje ongelukkig vandaag, misschien kan ik hem wat moed inpompen”.
Het is alleen wanneer ik mijn problemen vergeet, en wanneer ik naar de anderen reik om iets bij te dragen, dat ik kan beginnen om de sereniteit en het Godsbe- wustzijn waar ik naar streef, te verkrijgen.

118 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Dagelijkse Weerspiegeling 12 December

Dagelijkse Weerspiegeling 12 December

EEN EENVOUDIGE OPLOSSING.
Voor ieder van ons bestaat het ongelooflijke feit dat we een gezamenlijke oplossing gevonden hebben.
We bieden een uitweg waarmede iedereen helemaal kan instemmen en waarbij allen zich kunnen aansluiten in broederlijk en eensgezind handelen.
Dat is de grootse boodschap die dit boek brengt aan allen die lijden aan de ziekte van het alcoholisme.
Uit: Anonieme Alcoholisten: Hoofdstuk: Er is een oplossing.
Wat betreft het Twaalfde Stap-werk, reikt de uitgave van ons ‘Big Book’, Anonieme Alcoholisten, het verst. Weinig overtreft dat boek wat betreft het uitdragen van de boodschap.
Mijn manier is afstand van mezelf nemen en gewoon doen wat ik kan.
Zelfs wanneer ik niet gevraagd word als sponsor en wanneer men mij zelden belt, ben ik toch in staat Twaalfde Stap-werk te doen.
Ik word betrokken in ‘broederlijk en eensgezind werk’. Ik ben vroeg op de vergaderingen om de mensen te begroeten en om het lokaal in orde te brengen, èn om mijn ervaringen, kracht en hoop te delen.
Ook doe ik wat ik kan in de Diensten.
Mijn Hogere Macht vertelt mij precies wat Hij wil dat ik doe op elk punt van mijn herstel en, wanneer ik Hem dat toesta, zal mijn bereidheid mij automatisch Twaalfde Stap-werk bezorgen.

115 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

AA Almere