Dagelijkse Weerspiegelingen

Dagelijkse Weerspiegeling 31 December

Dagelijkse Weerspiegeling 31 December

DAGELIJKSE BESLISSINGEN.
Het idee van “een vierentwintig-uur leven” is voornamelijk van toepassing op het emotionele leven van het individu.
Emotioneel gesproken, moeten we niet in het verleden leveni, ook niet in de toekomst.
Uit: De Visie van Bill: Nr. 284.
Nieuwjaar: 12 maanden, 52 weken, 365 dagen, 8.760 uren, 525.600 minuten – een tijd om na te denken over wegen, doelen en daden.
Ik moet wat plannen maken om een normaal leven te leiden, maar ik moet ook emotioneel leven binnen een vierentwintig-uur kader, want als ik dat doe, moet ik geen nieuwjaarsbeslissingen nemen!
Ik kan van elke dag een nieuwjaarsdag maken!
Ik kan beslissen: ” Vandaag wil ik dat doen”.
Iedere dag kan ik mijn leven evalueren door te proberen het een beetje beter te doen, door te besluiten om Gods wil te volgen en door een inspanning te doen om de be-ginselen van ons AA-programma in daden om te zetten.

784 totaal aantal vertoningen, 2 aantal vertoningen vandaag

Dagelijkse Weerspiegeling 30 December

Dagelijkse Weerspiegeling 30 December

ANONIMITEIT.
Anonimiteit is de geestelijke grondslag van al onze Tradities, en herinnert ons er steeds aan dat wij aan beginselen de voorrang moeten geven boven personen.
Uit: Twaalf Stappen & Twaalf Tradities: Twaalfde Traditie.
De Twaalfde Traditie werd al spoedig in het begin van mijn nuchterheid belangrijk en, samen met de Twaalf Stappen, blèèf het belangrijk tijdens mijn herstel.
Nadat ik me bij de broederschap had aangesloten, werd ik mij bewust van mijn karaktergebreken; dus toen ik de Traditie voor het eerst hoorde, was de boodschap duidelijk: er bestaat voor mij, samen met anderen, een directe manier om mijn alcoholisme en de daarbij behorende woede, mijn verdedigende houding en mijn agressie, onder ogen te zien.
Ik zag de Twaalfde Traditie als een enorme doorprikker van mijn ego-ballonnetje…
Het koelde mijn woede af en het gaf mij een kans om de principes van het programma te gebruiken.
Alle Stappen en in het bijzonder deze Traditie, hebben mij jarenlang door mijn nuchterheid geloodst.
Ik ben hen, die er waren toen ik hen nodig had, dankbaar!

355 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Dagelijkse Weerspiegeling 29 December

Dagelijkse Weerspiegeling 29 December

DE VREUGDE VAN TE LEVEN.
Daarom is de vreugde van goed te leven het thema van de Twaalfde Stap van AA.
Uit: Twaalf Stappen & Twaalf Tradities: Twaalfde Stap.
AA is een vreugdevol programma!
Ook al deins ik af en toe terug voor het nemen van de nodige voorwaartse stappen en verzet ik mij tegen echte handelingen die de vreugde die ik wil, kan teweegbrengen.
Ik zou me niet verzetten, indien die handelingen niet een kwetsbaar deel van mijn leven zouden raken, een deel dat hoop en vervulling nodig heeft.
Herhaald toegeven aan blijdschap draagt bij tot het verzachten van de harde, Billtenste kanten van mijn ego. Daarin ligt de kracht van blijdschap om alle leden van AA te helpen.

156 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Dagelijkse Weerspiegeling 28 December

Dagelijkse Weerspiegeling 28 December

HOU JE AAN JE AFSPRAAK.
In AA zoeken we niet alleen de nuchterheid – we proberen weer burgers te worden in de wereld die we hadden verworpen en van de wereld die ons heeft verworpen. Dit is natuurlijk het bewijs dat Twaalfde Stap-werk de eerste, maar niet de laatste stap is.
Uit: De Visie van Bill: Nr. 21.
Er bestaat het oude gezegde: «”Hou je aan je afspraak”. Me daaraan houden is zo belangrijk, dat ik het tot mijn motto gemaakt heb.
Iedere dag kan ik ervoor kiezen me aan mijn afspraak te houden, of niet.
Vergaderingen bijwonen begint me het gevoel te geven dat ik deel uitmaak van die vergaderingen, want dan kan ik waarmaken wat ik beloofd heb op vergaderingen te doen.
Ik kan met nieuwkomers praten, ik kan mijn ervaringen delen; dat is tenslotte wat met betrouwbaarheid, eerlijkheid en hoffelijkheid wordt bedoeld.
Mij aan mijn afspraken houden is concreet handelen op mijn weg naar een normaal leven.

160 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Dagelijkse Weerspiegeling 27 December

Dagelijkse Weerspiegeling 27 December

PROBLEMEN OPLOSSEN.
“Absoluut belangrijk was de ontdekking dat geestelijke principes al mijn problemen zouden oplossen.”
Uit: Anonieme Alcoholisten: Hoofdstuk: Een nadere beschouwing over alcoholisme.
Door het herstelproces dat in het Grote Boek wordt beschreven, begon ik me te realiseren, dat dezelfde voorschriften die gelden voor mijn alcoholisme, ook gelden voor andere zaken.
Wanneer ik kwaad of gefrustreerd ben, houd ik er rekening mee dat dit de uiting is van mijn voornaamste probleem: alcoholisme.
Wanneer ik door de Stappen “wandel”, wordt er gewoonlijk met mijn moeilijkheid afgerekend lang vóór ik de Twaalfde “Suggestie” bereik.
En de moeilijkheden die aanhouden, worden verholpen wanneer ik een inspanning doe om de boodschap uit te dragen naar iemand anders.
Die principes lossen mijn problemen op!
Ik heb geen enkele uitzondering aangetroffen, en ik werd op een levensweg gebracht, die bevredigend en nuttig is.

136 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Dagelijkse Weerspiegeling 26 December

Dagelijkse Weerspiegeling 26 December

SUCCES OF MISLUKKING AANVAARDEN.
En dan… hoe zullen wij een schijnbare mislukking of een schijnbaar succes verwerken?
Kunnen wij ze beiden aanvaarden zonder wanhoop of zonder hoogmoed?
Kunnen wij armoede, ziekte, eenzaamheidfrustratie aanvaarden en ons eraan aanpassen met moed en sereniteit?
Wanneer ons geen schitterende wapenfeiten gegeven zijn, kunnen wij dan tevreden zijn met de mindere (hoewel duurzamere) voldoeningen ?
Uit: Twaalf Stappen & Twaalf Tradities: Twaalfde Stap.
Nadat ik AA gevonden had en gestopt was met drinken, duurde het een tijdje voor ik begreep waarom de Eerste Stap uit twee delen bestaat: mijn machteloosheid tegenover de alcohol èn mijn onbestuurbare leven.
Op dezelfde manier geloofde ik lange tijd dat, om in lijn te lopen met de Twaalf Stappen, het volstond om “de boodschap door te geven aan alcoholisten”.
Ik sloeg wat over.
Ik vergat dat er in totaal Twaalf Stappen waren en dat de Twaalfde Stap ook uit meer dan èèn deel bestond.
Op den duur leerde ik dat het nodig is al deze principes in mijn hele leven toe te passen.
Door grondig aan alle stappen te werken, blijf ik niet alleen nuchter en help ik anderen nuchterheid te bereiken, maar verander ik ook mijn moeizame manier van leven in plezier om te leven.

138 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Dagelijkse Weerspiegeling 25 December

Dagelijkse Weerspiegeling 25 December

IN VREDE MET HET LEVEN.
Elke dag is een dag, waarin we de visie van Gods wil in onze activiteiten moeten uitdragen.
“Hoe kan ik U het beste dienen – Uw wil (niet de mijne) geschiede.”
Uit: Anonieme Alcoholisten: Hoofdstuk: Aan het werk.
Om mijn dag te beginnen, lees ik deze passage iedere morgen, omdat het een voortdurende herinnering is aan “deze beginselen bij al mijn doen en laten toe te passen”.
Wanneer ik Gods wil de voornaamste plaats in mijn geest laat innemen, ben ik in staat om te doen wat ik eigenlijk zou moeten doen, en dat geeft me vrede met het leven, met mezelf en met God.

147 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Dagelijkse Weerspiegeling 24 December

Dagelijkse Weerspiegeling 24 December

EEN “VERSTANDIGE EN GELUKKIGE DIENSTBAARHEID”.
Wij zijn tot het besef gekomen dat Hij ons graag met onze hoofden in de wolken bij Hem heeft, maar dat onze voeten stevig op de grond moeten staan.
Dat is waar onze medereizigers zijn, en dat is waar ons werk moet worden gedaan. Dat is de realiteit voor ons. We hebben geen enkele onverenigbaarheid gevonden tussen een sterk geestelijke ervaring en een leven in verstandige en gelukkige dienstbaarheid.
Uit: Anonieme Alcoholisten: Hoofdstuk: Het gezin.
Alle gebeden en meditatie in de wereld zullen mij niet helpen, tenzij ze begeleid worden door handeling.
De principes in praktijk toepassen bij al mijn doen en laten, toont me de zorg die God draagt voor alle aspecten van mijn leven.
God verschijnt in mijn wereld, wanneer ik terzijde stap, en God toelaat om binnen te stappen.

154 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Dagelijkse Weerspiegeling 23 December

Dagelijkse Weerspiegeling 23 December

EENHEID – DIENEN – HERSTEL
Onze Twaalfde Stap – de boodschap doorgeven – is het fundament van de AA-broederschap.
Dit is ons hoofddoel en de belangrijkste reden van ons bestaan.
Uit: The Language of the Heart.
Ik dank God voor hen die vóór mij kwamen en die mij vertelden de Drie Legaten niet te vergeten: EENHEID – DIENEN-HERSTEL
In mijn thuisgroep werden de legaten aldus beschreven: Neem een kruk met 3 poten en probeer ze eens op 1 poot te laten staan of op 2 … Onze legaten moeten in stand gehouden worden.
In Herstel worden we samen nuchter, in Eenheid werken we samen ten dienste van onze Stappen en Tradities, door Dienen geven wij met gulle hand wat aan óns is gegeven.
Een van de belangrijkste geschenken die ik in mijn leven ontvangen heb, is het besef dat ik geen boodschap door kan geven, tenzij ik herstel in eenheid met de AA- principes.

393 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Dagelijkse Weerspiegeling 22 December

Dagelijkse Weerspiegeling 22 December

PRINCIPES, EN GEEN PERSONEN.
De manier waarop onze ‘verdienstelijke’ alcoholisten soms hebben geprobeerd om over de ‘minder verdienstelijke’ te oordelen is, als we daar op terugkijken, eerder komisch.
Beeld je in, als je het kan, dat de ene alcoholist oordeelt over de andere!
Uit: The Language of the Heart.
Wie ben ik om over iemand te oordelen?
Wanneer ik voor het eerst bij de gemeenschap kwam, dacht ik dat ik iedereen aardig vond.
Per slot van rekening ging AA me helpen met een betere levensweg zonder alcohol.
De waarheid was dat ik onmogelijk iedereen aardig kon vinden, en zij mij ook niet.
Doordat ik in de gemeenschap ben gegroeid, heb ik geleerd om iedereen lief te hebben door te luisteren naar wat zij te zeggen hadden.
Die persoon ginder, of juist die ene hier, kan de persoon zijn die God heeft uitgekozen om mij de boodschap te geven, die ik vandaag nodig heb.
Ik moet eraan denken om principes boven personen te plaatsen.

328 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

AA Almere