Dagelijkse Weerspiegelingen

Dagelijkse Weerspiegeling 11 December

Dagelijkse Weerspiegeling 11 December

ECHTE NEDERIGHEID.
… We moeten werkelijk echte nederigheid beoefenen. Dit is nodig opdat onze grote zegeningen ons nooit zouden schaden en opdat we voor altijd zouden leven in dankbare overweging met Hem, die de leiding over ons allen heeft
Uit: Twaalf Stappen & Twaalf Tradities: Twaalfde Traditie.
Ervaring heeft me geleerd dat mijn alcoholische persoonlijkheid in zekere zin streeft naar grandiositeit. Terwijl ik schijnbaar goede bedoelingen heb, kan ik plotseling van koers veranderen om jacht te maken op mijn ‘redenen’.
Mijn ego neemt de leiding over en ik verlies mijn oorspronkelijke doel uit het oog. Ik aanzie het zelfs als een eer dat God werkt in mijn leven.
Zo’n overdreven gevoel van mijn eigen belangrijkheid is gevaarlijk voor mijn nuchterheid en zou schade kunnen berokkenen aan AA in zijn geheel.
Mijn bescherming, de Twaalfde Traditie, is er om me nederig te houden.
Ik realiseer mij, als individu en als lid van de gemeenschap, dat ik mij niet kan beroepen op mijn talenten, en dat “God voor ons doet, wat wij voor onszelf niet kunnen doen”.

83 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Dagelijkse Weerspiegeling 10 December

Dagelijkse Weerspiegeling 10 December

DE BOODSCHAP UITDRAGEN.
Wat nu met de rest van de Twaalfde Stap?
De wonderlijke energie, die deze stap opwekt en de enthousiaste actie, waardoor wij onze boodschap uitdragen naar de volgende alcoholist en die de Twaalf Stappen in al onze daden doet doordringen, is de schone realiteit van de Anonieme Alcoholisten.
Uit: Twaalf Stappen & Twaalf Tradities: Twaalfde Stap.
Ik doe geen afstand van de wereld van de alcohol door die te negeren, maar door te handelen overeenkomstig de principes die ik begin lief te hebben en te koesteren, en door anderen, die nog steeds lijden, te helpen op zoek naar de sereniteit die ik begin te kennen.
Wanneer ik me echt tot dit doel verbind, doet het er weinig toe wat ik draag of wat ik doe om de kost te verdienen.
Mijn taak is de boodschap uitdragen, en dit door daden, niet door woorden.

96 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Dagelijkse Weerspiegeling 9 December

Dagelijkse Weerspiegeling 9 December

LIEFDE ZONDER PRIJSKAARTJE.
Wanneer de Twaalfde Stap wordt gezien in zijn volle betekenis, gaat het in werkelijkheid over het soort liefde dat geen prijskaartje behoeft.
Uit: Twaalf Stappen & Twaalf Tradities: Twaalfde Stap.
Om aan de Twaalfde Stap te kunnen beginnen, moest ik werken aan oprechtheid, eerlijkheid en moest ik vooral handelen in alle nederigheid.
De boodschap doorgeven is een geschenk van mezelf, ongeacht het aantal jaren nuchterheid die ik reeds aaneen geregen heb. Mijn dromen kunnen werkelijkheid worden. Ik versterk mijn nuchterheid door te delen wat ikzelf in zo ruime mate ontvangen heb.
Als ik nu terugblik naar het begin van mijn herstel, moet er al een sprankje hoop geweest zijn dat ik een andere dronkaard zou kunnen helpen uit zijn alcoholische moeras te geraken.
Mijn wens een andere alcoholist te helpen, is de sleutel tot mijn geestelijke gezondheid. Maar… ik vergeet nooit dat ik via God handel. Ik ben slechts zijn instrument. Zelfs als de ander nog niet bereid is, kan men spreken van succes, omdat mijn inspanning voor hem mij hielp om nuchter te blijven en sterker te worden.
In actie komen en het Twaalfde Stap-werk nooit beu worden, is de sleutel.
Al ben ik vandaag in staat te lachen… ik mag de dagen dat ik huilde niet vergeten.
God helpt me herinneren dat ik weer in staat ben mededogen te voelen.

80 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Dagelijkse Weerspiegeling 8 December

Dagelijkse Weerspiegeling 8 December

DIENEN.
Het leven zal een nieuwe betekenis krijgen.
Om mensen te zien herstellen, te aanschouwen hoe zij anderen helpen, hoe eenzaamheid verdwijnt,; hoe de AA-gemeenschap om je heen groeit; hoe men een schare van vrienden krijgt – dat is een ervaring die je niet mag missen…
Veelvuldig contact met nieuwelingen èn met elkaar is het lichtpunt in ons leven.
Uit: Anonieme Alcoholisten: Hoofdstuk: Werken met anderen.
Het is door te dienen dat we het meest beloond worden. Maar om échte, bruikbare en effectieve steun te kunnen geven, zal ik eerst aan mezelf moeten werken.
Dit betekent dat ik mezelf over zal moeten geven aan God, mijn fouten toe zal moeten geven en de puinhoop van mijn verleden op zal moeten ruimen.
Door aan mezelf te werken heb ik geleerd de noodzakelijke vrede en sereniteit te verkrijgen om zo langzaam te versmelten met inspiratie en ervaring.
Ik heb geleerd om, in de ware zin, open te staan voor nuchterheid.

76 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Dagelijkse Weerspiegeling 7 December

Dagelijkse Weerspiegeling 7 December

EEN ECHT IDEAAL
Een echt ideaal is niet dat wat wij vroeger dachten, maar wèl het diep verlangen om een nuttig leven te leiden en nederig te wandelen met de genade van God.
Uit: Twaalf Stappen & Twaalf Tradities: Twaalfde Stap.
Gedurende mijn drankperiode was mijn enige zorg dat mijn medemens een hoge dunk van mij zou hebben.
In alles wat ik deed was het mijn ideaal macht te hebben en aan de top te staan.
In mezelf wist ik beter, maar dat kon ik niet aanvaarden. Ik wilde zelfs niet toegeven dat ik voortdurend een masker droeg.
Toen eindelijk mijn masker afviel en ik om de enige God riep die ik kon bedenken, vond ik de AA-broederschap, mijn groep en de Twaalf Stappen.
Ik leerde hoe ik wrok kon veranderen in aanvaarding, angst in hoop, en woede in liefde.
Ook heb ik geleerd, door lief te hebben zonder verwachtingen, door mijn zorgen te delen en om mijn medemens te geven, dat iedere dag gelukkig kan zijn en vruchten af kan werpen.
Mijn dag begint en eindigt met dank aan God, die mij zo rijkelijk met Zijn genade bedeelde.

122 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Dagelijkse Weerspiegeling 6 December

Dagelijkse Weerspiegeling 6 December

WANNEER HET MENENS IS.
Naarmate wij vorderden, ontdekten wij dat de beste bron voor emotionele stabiliteit God zélf bleek te zijn. Wij ondervonden dat steunen op Zijn volkomen rechtvaardigheid’ vergiffenis en liefde, goed was. Waar verder niets meer baatte, hielp dit.
Wanneer wijzelf echt op God steunden, konden wij moeilijk voor God spelen tegenover onze vrienden. Evenmin voelden wij de noodzaak om volledig op de bescherming of de zorgen van andere mensen te vertrouwen.
Uit: Twaalf Stappen & Twaalf Tradities: Twaalfde Stap.
Ik ondervond dat, wanneer alle menselijke middelen niet hielpen, er altijd iemand is die me nooit zal verlaten. Hij is er altijd om mijn vreugde te delen, mij op het rechte pad te houden en om mij in vertrouwen te nemen, wanneer niemand anders dat zal doen.
Terwijl mijn welzijn en mijn tevredenheid kunnen toenemen, of verminderen door menselijke inspanningen is het enkel God die kan zorgen voor het liefdevolle voedsel waarvan ik afhang voor mijn dagelijkse spirituele gezondheid.

97 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Dagelijkse Weerspiegeling 5 December

Dagelijkse Weerspiegeling 5 December

EEN NIEUW BEWUSTZIJN.
De gave die hij ontvangen heeft, vernieuwt zijn wezen en zijn bewustzijn.
Uit: Twaalf Stappen & Twaalf Tradities: Twaalfde Stap.
Veel AA’ers vragen zich af wat met geestelijk ontwaken bedoeld wordt.
Ik zat te wachten op een wonder, iets dramatisch dat de aarde zou doen schokken. Maar gewoonlijk komt er een gevoel van welbehagen, een vredig gevoel, dat je bewustzijn verdiept.
Zo verging het mij.
Mijn waanideeën en innerlijke verwarring verdwenen en inplaats kreeg ik een dosis geloof, hoop en vrede.
Ik denk dat de mate waarin ik deze nieuwe gave kan blijven ervaren, in directe verhouding staat tot de oprechtheid, de diepgang en de aandacht waarmee ik de Twaalf Stappen van AA toepas.

87 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Dagelijkse Weerspiegeling 4 December

Dagelijkse Weerspiegeling 4 December

AAN HET WERK.
AA is méér dan een reeks van beginselen; het is een vereniging van actieve alcoholisten.
Wij moeten de boodschap uitdragen, anders kwijnen we zelf weg en diegenen aan wie de boodschap niet werd gegeven, kunnen sterven.
Uit: De Visie van Bill: Nr. 13.
Ik wou verschrikkelijk graag leven, maar om te lukken moest ik actief worden in het ons door God gegeven programma.
Ik sloot me aan bij wat mijn groep werd, waar ik het lokaal opende, koffie maakte en opruimde. Ik was ongeveer drie maanden nuchter, toen een oudgediende me vertelde dat ik Twaalfde Stap-werk deed.
Wat een bevredigende verwezenlijking was dat! Ik voelde dat ik écht iets had bereikt. God had me een tweede kans gegeven, AA had me de weg gewezen, en die geschenken waren niet enkel gratis – ze waren ook van onschatbare waarde! Het vreugdegevoel van nieuwkomers te zien evolueren herinnert me vanwaar ik ben gekomen, waar ik nu ben, en aan de onbeperkte mogelijkheden die nog vóór mij liggen.
Ik heb het nodig om vergaderingen bij te wonen, mijn batterijen opnieuw op te laden, zodat ik licht heb wanneer het nodig is. Ik ben nog maar een nieuweling in het dienende werk, maar ik krijg reeds meer dan ik geef. Ik kan he,t niet behouden, tenzij ik het weggeef.
Ik ben verantwoordelijk wanneer iemand zijn hand uitsteekt voor hulp. Ik wil er zijn – nuchter.

88 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Dagelijkse Weerspiegeling 3 December

Dagelijkse Weerspiegeling 3 December

IN AL ONS DOEN EN LATEN.
… hebben wij getracht deze boodschap aan alcoholisten door te geven en deze beginselen in al ons doen en laten toe te passen.
Uit: Twaalf Stappen & Twaalf Tradities: Twaalfde Stap.
Ik vind dat de boodschap van herstel uitdragen aan andere alcoholisten gemakkelijk isf omdat het me helpt nuchter te blijven en het geeft me een gevoel van welbehagen in verband met mijn eigen herstel.
Het moeilijkste is deze beginselen toepassen in al mijn doen en laten.
Het is belangrijk dat ik de weldaden die ik door AA krijg, vooral thuis uitstraal.
Verdient mijn familie niet dezelfde kalmte, verdraagzaamheid en verstandhouding die ik zo gemakkelijk aan de alcoholist geef?
Wanneer ik mijn dag overzie, probeer ik me af te vragen: “Kreeg ik de kans om vandaag een vriend te zijn en verzuimde ik dit?”
“Kreeg ik de kans om het hoofd te bieden en deed het niet?”
“Kreeg ik de kans om te zeggen ‘Het spijt me’ en zei ik het niet? »
Op dezelfde manier als ik God elke dag vraag me te helpen met mijn alcoholisme, vraag ik om me bij te staan in het werken aan mijn herstel in alle situaties en voor iedereen.

110 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

Dagelijkse Weerspiegeling 2 December

Dagelijkse Weerspiegeling 2 December

SERENITEIT.
Wij ontwaakten geestelijk door het volgen van de Stappen.
Uit: Twaalf Stappen & Twaalf Tradities: Twaalfde Stap.
Toen ik doorging met naar de vergaderingen te komen en aan de Stappen te werken, gebeurde er iets met mij… Ik was in de war omdat ik niet zeker wist wat ik voelde, tot ik besefte dat het sereniteit was…
Het was een goed gevoel, maar waar kwam het vandaan?
Toen besefte ik dat het kwam “door het volgen van die Stappen”.
Het programma is niet altijd gemakkelijk uit te voeren, maar ik moet toegeven dat ik mijn sereniteit te danken heb door aan de Stappen te werken.
Wanneer ik de Stappen toepas bij alles wat ik doe, ze toepas in al mijn doen en laten, merk ik dat ik open sta voor God, voor anderen en voor mezelf.
Het geestelijk ontwaken dat ik beleefde als gevolg van het werken aan de Stappen, deed me beseffen dat ik niet meer alleen was.

100 totaal aantal vertoningen, geen vertoningen vandaag

AA Almere